Odstoupení od smlouvy 

Adresát: 

AHELP Group, s.r.o. IČ: 01483056 se sídlem Dvořákova 475, Velké Přílepy, PSČ 25264 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207233.

Tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené v souvislosti s registrací č. ………… ze dne ………… ve vámi provozovaném PicUp dostupném na www.picup.cz.

Jméno a příjmení klienta: …………………… 

Adresa klienta: …………………… 

Datum: ……………………

Podpis klienta: ……………………